Nieuws:


  -

 

 


============================================================================
Agenda:

●  ============================================================================
Contact:

Voor meer informatie over de activiteiten en het lidmaatschap van de vereniging kunt u contact opnemen
met de volgende persoon:  

Mevr. Johanna Seppenwoolde,

tel:         0548-518320.

e-mail:   gsv.rijssen@gmail.com 


 Post:    GSV Rijssen
             C. Huygenstraat 15
             7461 ZH Rijssen


Lidmaatschap:

De contributie voor volwassenen en kinderen bedraagt: EUR 6.- p/m.

De GSV hanteert het systeem van automatische incasso voor het innen van de contributie. Leden wordt gevraagd hiervoor een machtiging af te geven.

Bij beeindiging van het lidmaatschap dient een rode kaart tbv het stopzetten van de automatische incasso, afgegeven te worden bij het adres zoals hierboven vermeld. 

============================================================================