GSV Rijssen

Sporten en Bewegen met een lichamelijke beperking

INFORMATIE

van  de

GEHANDICAPTEN SPORTVERENIGING RIJSSEN (GSV)

Sporten en Bewegen met een Lichamelijke Beperking   

WAAROM GEHANDICAPTENSPORT?

Sporten is heel belangrijk voor iedereen. Ook mensen met een beperking willen graag meedoen, maar ze worden belemmerd door hun handicap/beperking. Voor hen is sport extra belangrijk: het is niet alleen een zinvolle bezigheid en belangrijke tijdvulling, maar het geeft vooral ook de belangrijke sociale contacten, het vergroot hun wereld die door de handicap juist meer vernauwd is.

WAT IS EN DOET DE GEHANDICAPTENSPORTVERENIGING (GSV) RIJSSEN?  

De GSV is een sportvereniging voor lichamelijk gehandicapten in de ruimste zin van het woord, voor Rijssen en omgeving.
Mensen die een lichamelijke handicap(of beperking) hebben zijn in te delen in drie groepen:
- Mensen met een motorische handicap. Dwz dat de persoon niet de bewegingen kan
  maken die hij zelf wil maken.
- Mensen met een chronische aandoening. Dwz dat 1 of meerdere organen niet meer
  optimaal functioneren.
- Mensen met een zintuiglijke handicap. Dwz dat 1 of meerdere zintuigen niet meer
  optimaal functioneren.

De GSV Rijssen kent twee activiteiten: Tafeltennis en Zwemmen.

Tafeltennis:

Recreatief op de donderdagavond  en periodiek in wedstrijdverband  door deelname aan team- of individuele toernooien (op zaterdagen, ca. 6 x per jaar)

Zwemmen (kinderen):

Een kind wordt opgeleid voor het internationaal erkende diploma van de ENVOZ.
In de opleiding voor het zwemdiploma neemt de watergewenning een belangrijke plaats in. Dit gebeurt door allerlei spelletjes te doen in en om het water. Elk kind wordt begeleid door een vaste vrijwillig(st)er. Supervisie over de lessen gebeurt door gediplomeerde zwemonderwijzers.

Er zijn 2 groepen:
19.00 – 19.30  uur kinderen met een lichamelijke/zintuiglijke beperking.

19.30 – 20.00  kinderen met aandachts / concentratie stoornissen (ASS, ADHD)  

Zwemmen (volwassenen):

Voor de volwassenen zijn er 2 groepen. In de eerste groep (20.00 - 20.40) kunnen diegene zwemmen die begeleiding nodig hebben of die graag willen leren zwemmen, bodemdiepte 1.3 m.

De 2e (20.40 tot 21.30) groep is bestemd voor personen  die zelfstandig kunnen zwemmen. De bodemdiepte is dan 1.60 m.

De laatste 10 a 15 min van iedere groep wordt er onder deskundige begeleiding gym-oefeningen gedaan (vrijwillige deelname)  

INFORMATIE  

Tafeltennis:
Elke Donderdagavond  van 19.30 tot 20.30 uur in Sportzaal Vrijheidslaan aan de Keizersweg 22 in Holten.

Zwemmen:
elke maandagavond in zwembad de Koerbelt in Rijssen.

zwemmers diepe (± 27 °C): zowel junioren als senioren van 19.00 tot 19.30;  

zwemmers ondiepe (± 32 °C): junioren van 19.00 tot 19.30 en van 19.30 tot 20.00 uur(sensor motoriek);  

senioren van 20.00 tot 20.40 uur; gevorderden van 20.40 tot 21.30

Gedurende de zomermaanden worden de zwemtijden verschoven naar vroegere tijdstippen. De zwemtijd per groep wordt dan ingekort naar een half uur.  In Juli en Augustus is er een vakantiestop, waarna het zwemmen begin september weer begint. Deze wijzigingen worden steeds per brief aan de leden medegedeeld.
 

ZWEMVERENIGING VOOR VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN (ZVG)  

De ZVG is een zwemvereniging voor mensen met een verstandelijke beperking voor Rijssen en omgeving.

De GSV en ZVG zijn twee verschillende verenigingen, ieder met hun eigen doelgroep. Op bestuurlijk en organisatorisch vlak zijn er geen verbanden tussen de twee verenigingen, hoewel er wel onderlinge contacten zijn.

Voor meer informatie over de ZVG zie: www.zvg-rijssen.nl

VRIJWILLIGERSWERK  

De activiteiten van de vereniging worden voor een groot deel mogelijk gemaakt door de ondersteuning door vrijwilligers.

Heeft u belangstelling voor het vrijwilligerswerk binnen de vereniging dan kunt contact opnemen via de contactpagina.