GSV Rijssen

Sporten en Bewegen met een lichamelijke beperking

Geschiedenis van de GSV:

De Gehandicapten Sport Vereniging is opgericht in november 1971 door o.a. Jaap Pegels, Jan Stam en Thijs den Boer. Eerst onder de naam Invaliden Sportvereniging Rijssen.  Allereerst werd er gezwommen, later kwam de zaalsport erbij en nog weer later(1978,1979) het tafeltennissen. De zaalsport is na een aantal jaren opgeheven omdat de animo daarvoor te gering bleek.
Aanvankelijk zwommen lichamelijk en verstandelijk gehandicapten samen. In de loop der jaren leek het beter dit te scheiden en werd de 'zustervereniging' Zwemmen voor Verstandelijk Gehandicapten (ZVG) opgericht.
De huidige activiteiten van de GSV bestaan dus nog uit het zwemmen en de tafeltennis.

Bestuur:

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:

Antonie ter Harmsel : Voorzitter

Johanna Seppenwoolde  : Secretaris

Geert Nieuwenhuis : Penningmeester

Hans Nijmeijer : Algemeen en Tafeltennis

Rikie Grooten : Algemeen

Jan Visschedijk : Algemeen

1 x per jaar is er een algemene ledenvergadering waarin eventueel aftredende bestuursleden al of niet kunnen worden herbenoemd door de leden. Elk volwassen lid ontvangt een uitnodiging om deze vergadering bij te wonen.

Activiteiten:

Zwemmen:

Wanneer mensen zichzelf of hun kind willen opgeven, dan kunnen ze een folder vragen bij de kassa van het zwembad of bij Bea de Wilde of Dana Kosterbok. Daarnaast dienen ze contact op te nemen met Johanna Seppenwoolde(zie ook de contactpagina). Na overleg met Johanna, Bea en Dana wordt bekeken of er een vrijwillig(st)er beschikbaar is en wordt hij/zij "aangenomen' als lid.

Wanneer een kind aangemeld wordt, is er contact met de ouders. Aan de hand van hun informatie zal duidelijk worden wat een kind ongeveer durft/kan op zwemgebied. Toch wordt vanuit de GSV bij de eerste lessen goed gekeken naar een nieuw kind omdat het begrip "watervrij" nogal op verschillende manieren wordt ingevuld door ouders.
De GSV probeert de kinderen zwemmen te leren volgens het nieuwe zwem ABC. Watervrij zijn is daarvoor heel belangrijk.
Het watervrij maken van een kind kan gebeuren in verschillende fasen. Deze fasen komen niet strikt gescheiden aan bod. In de praktijk wordt er in de lessen al spelend aan meerdere fasen gewerkt.
Meer informatie hierover bij o.a.
Bea Schreurs:

Pas als een kind volledig watervrij is, wordt begonnen met het aanleren van de zwemslagen, met als eerste de beenslagen.

Natuurlijk neemt het leren zwemmen maanden, soms zelfs jaren, in beslag. Hierbij wordt altijd gedacht in het belang van het kind, niets overhaasten. Plezier in het water is één van de prioriteiten!

Voor sommige kinderen (met een bepaalde handicap) zal het nodig zijn andere methoden te gebruiken. Daarbij wordt dan geregeld overlegd met elkaar en eventueel ook met ouders en/of therapeuten.
Wanneer een kind uiteindelijk af kan zwemmen, willen we dat als GSV niet ongemerkt voorbij laten gaan.Het is dan voor ouders/vrijwilg(st)er dan natuurlijk leuk om het kind te zien afzwemmen.
Indien een kind uiteindelijk niet alles kan voor het A-diploma, is er de mogelijkheid om het af te laten zwemmen voor het certificaat A, wat er hetzelfde uitziet maar alleen op de achterkant aangeeft wat het kind wel kan.

Tafeltennis:

Tafeltennis is slechts een klein onderdeel binnen de GSV maar daarom niet minder belangrijk. Op dit moment hebben we 6 spelers.
Tafeltennis wordt beoefend op de donderdagavond van 19.30 tot 20.30 uur in Sportzaal Vrijheidslaan aan de Keizersweg 22, 7451 CS  in Holten. Dit is een tijdelijk onderkomen. We zijn in overleg met de gemeente om weer in Rijssen te gaan spelen.
We hebben 4 eigen volwaardige speeltafels waarvan we de nieuwste in 2015 konden aankopen nadat deze gesponserd was vanuit de oliebollenactie van Voetbalvereniging Excelsior.
Daarvoor konden we in 2012 een tafel aankopen nadat deze gesubsidieerd was door het Nationaal Sportfonds en in Januari 2007 konden we al een nieuwe tafel aankopen dmv een sponsorbedrag van cafe "De Twee Schimmels" in Rijssen.
Ook hebben we de beschikking over een schuiftafeltennis-tafel,waarop grotere ballen met een batje worden geschoven en de zijkanten zijn voorzien van hoge randen.

Als tafeltennisonderdeel van de GSV zijn we lid van de NTTB, de nederlandse tafeltennisbond. Hoewel we geen competitie spelen, nemen we wel jaarlijks deel aan verschillende toernooien zoals die worden georganiseerd voor mensen met een lichamelijke beperking.
De toernooien worden vnl op de zaterdag gespeeld.
Aan toernooien die qua afstand verder zijn dan ca 100 km of die op de zondag worden gespeeld, wordt iha niet deelgenomen.

Mensen die ondanks een lichamelijke beperking (in welke vorm dan ook) het leuk vinden om toch nog een beetje sportief bezig te zijn en die geinteresseerd zijn kunnen vrijblijvend eens komen kijken op de woensdagavond in de Sportzaal Vrijheidslaan
Je bent van harte welkom. Talent is niet verreist, een beetje inzet is voldoende.
Je kan natuurlijk ook altijd contact opnemen voor informatie via de contact-pagina.

Activiteiten commissie:

De activiteitencommissie bestaat al vanaf 1971 en organiseert een aantal jaarlijks terugkerende activiteiten binnen de vereniging.

De commissie bestaat uit 3 personen waarvan 1 bestuurslid en daarnaast een aantal vrijwilligers.

De jaarlijkse activiteiten waarvoor de commissie zich inzet zijn o.a. de volgende:

  • Zwem / spelavond voor de jeugd in het zwembad, meestal in de maand Juni.
  • Feestavond voor de volwassen leden
  • Bezoek van Sinterklaas op het zwembad

Ook bij overige eenmalige activiteiten is het mogelijk dat er een beroep wordt gedaan op de activiteitencommissie.

AVG:
Onze vereniging werkt conform een privacyprotocol. U kunt het privacyprotocol via de download pagina bekijken/downloaden


Webmaster(s):  Voor al uw opmerkingen over de inhoud en opmaak van deze website kunt u contact opnemen met Hans Nijmeijer (mail@hansnijmeijer.nl)